Regulamin sklepu Lorena Canals

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.lorenacanals.pl prowadzony przez firmę Concept Anna Pstrągowska z siedzibą przy Al. Słowiańskiej 20/2 01-695 Warszawa; NIP: 951-163-21-54; REGON 050671149, adres do korespondencji:

Lorena Canals.pl, ul. Morska 174, 81-222 Gdynia ,

adres poczty elektronicznej bok@lorenacanals.pl, 

numer telefonu do kontaktu 605 110 105, 58 699 33 66 

zwanym dalej Sprzedającym umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Zamówienia może składać Firma lub osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, zwana dalej Kupującym.

3. Sklep Internetowy : www.lorenacanals.pl sprzedaje dywany oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz pokoi dziecięcych oraz niemowlęcych, zwane dalej "towarami". 

Zapłaty za zamówiony towar Kupujący dokonuje w formie przelewu bankowego, za pośrednictwem karty kredytowej, usługi Pay U, Pay Pal lub za pobraniem.

4. Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie jest Concept Anna Pstrągowska z siedzibą przy Al. Słowiańskiej 20/2, 01-695 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów (usług). Jednocześnie informujemy, że służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele prawnie usprawiedliwione wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody.

§2 Zamówienia i płatności

1. Zamówienia można składać poprzez:

- stronę internetową sklepu internetowego www.lorenacanals.pl

- formularz kontaktowy

- telefonicznie: 0 58 699 33 66, 0 605 110 105

- e-mail: bok@lorenacanals.pl

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się w dwóch etapach : w pierwszym automatycznie - panel administracyjny sklepu wysyła Kupującemu potwierdzenie złożenia zamówienia, następnie zamówienie jest sprawdzane pod względem kompletności, dostępności towarów, czasu realizacji przez pracowników sklepu - po czym w drugim etapie zostaje wysłany mail z potwierdzeniem warunków transakcji, łącznej cenie, opłatach za dostawę , czasie realizacji i innych szczegółach wraz z prośbą o wpłatę zaliczki lub pełnej kwoty ceny w przypadku krótkiego czasu realizacji. Kupujący potwierdza warunki umowy i obowiązek zapłaty ceny za wybrane towary.

2. Potwierdzone zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od daty zawarcia umowy i otrzymania płatności. Sprzedający może uzgodnić z Kupującym , iż termin realizacji zamówienia wyniesie maksymalnie 8 tygodni i będzie liczony od dnia wpływu na konto Sprzedającego pełnej ceny. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w czasie określonym z przyczyn niezależnych od sklepu skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

3. Akceptujemy płatności :

- za pośrednictwem przelewu bankowego Alior Bank : 282490 0005 0000 4500 9592 6084

- za pomocą karty kredytowej lub debetowej (Visa, Visa Electron, MasterCard i AM EX), 

- za pośrednictwem usługi Pay U, PayPal.

Wszystkie koszty związane z dokonaniem płatności przelewem ponosi klient. W przypadku płatności przelewem, klienci są poinformowani o numerze rachunku, na który należy wpłacić środki. Jako tytuł przelewu, klient podaje numer zamówienia oraz imię i nazwisko. Przelew należy wykonać w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamówienie nie będzie uważane za przyjęte do czasu otrzymania płatności przelewem. Jeśli po tym czasie nie otrzymamy stosownej kwoty, zamówienie zostaje anulowane.

4. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem kompletności danych złożonych przez Kupującego,

5. Sklep zastrzega, że nie ma możliwości ciągłego monitorowania dostępności wszystkich towarów u Producenta dlatego też wiążące jest potwierdzenie dostępności przez pracownika sklepu.

6. Na życzenie Kupującego wystawiamy Faktury VAT. Jeżeli klient nie życzy sobie faktury, paragon fiskalny wysłany zostaje przesyłką pocztową.

7. Ceny podane w sklepie zawierają podatek VAT.

8. W wyświetlanych prezentujących produkty obrazach zastosowano możliwie najdokładniejsze odwzorowanie kolorów. Ze względu na różnice w monitorach komputerowych, nie odpowiadamy za różnice w kolorach między faktycznym produktem a obrazem wyświetlanym na ekranie użytkownika. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach wzory i kolory mogą zmieniać się w zależności od rozmiaru. Długość i szerokość dywanów może nieznacznie odbiegać od wymiarów opublikowanych. Prosimy zauważyć, że dopuszcza się niewielkie odstępstwa, gdyż każdy produkt jest wytwarzany osobno, za pomocą naturalnych barwników, w wyniku czego każdy dywan jest niepowtarzalny. Nie ma dwóch takich samych produktów. Rozbieżność taka nie stanowi wady produkcyjnej.

§3 Gwarancja

Na nasze produkty udzielamy dwuletniej gwarancji. Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i są wykonane z najwyższą starannością. Jednakże gwarancja traci ważność w razie wystąpienia wad lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, braku konserwacji produktu lub czyszczenia produktu w sposób sprzeczny z naszymi instrukcjami. Nabywca musi zapoznać się ze stosownymi instrukcjami i zaleceniami znajdującymi się w instrukcjach użytkowania dostarczonych wraz z produktem.

Nasz dział obsługi klienta zapewnia obsługę pogwarancyjną celem rozwiązania wszelkich problemów, które klienci mogą napotkać podczas użytkowania naszych produktów. W ten sposób zapewniamy szybką i skuteczną obsługę naszych klientów.

§4 Reklamacje i Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje Państwu termin 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Odstąpienie możliwe jest jedynie wtedy gdy rzecz nie jest zniszczona lub uszkodzona z winy Nabywcy

2. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru

3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

4. W przypadku odstąpienia Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ma obowiązek ponieść bezpośrednie koszty zwrotu.

5. Kupujący zwracając towar ma obowiązek odesłać go w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem wraz z kompletem dokumentów : paragonem/fakturą Vat a także " oświadczeniem " o skorzystaniu z prawa o którym mowa w ust.1

6. Towar należy odesłać na adres : 

Lorenacanals.pl 

ul. Morska 174

81-222 Gdynia

§5 Koszt i sposób dostawy

1. Wysokość kosztów dostawy uzależniona od wielkości przesyłki i sposobu dostawy wybranego przez Kupującego. Dostawy realizowane są za pośrednictwem :

- Kuriera DHL, 

- Kuriera UPS

- Odbiór osobisty w sklepie Lorenacanals.pl , ul.Morska 174, 81-222 Gdynia 

- transportu dystrybucji, producenta lub własnego

2. Koszty przesyłki ponosi Nabywca , który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia.

3. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, kierowca, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności osoby realizującej dostawę. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

4. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

5. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres: 

bok@lorenacanals.pl lub w formie Pisemnej na adres: Lorenacanals.pl 81-222 Gdynia, ul. Morska 174 . Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

5. paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

6. zdjęcia wad produkcyjnych lub uszkodzeń w transporcie

§6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny. Spory mogą być rozstrzygane przed Rzecznikiem Konsumentów.

3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem Lorena Canals.pl , ul. Morska 174, 81-222 Gdynia , e-mail: bok@lorenacanals.pl lub numerem telefonu 0048 58 699 33 66, 00 48 605 110 105

Regulamin Newslettera Lorena Canals

§1 Definicje

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 

Sklep – sklep internetowy Lorena Canals prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://lorenacanals.pl

Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CONCEPT Anna Pstrągowska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą przy Al. Słowiańskiej 20/2 01-695 Warszawa; NIP: 951-163-21-54; REGON 050671149, 

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 

§2 Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter. 

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail. 

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera. 

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy. 

5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się. 

6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: bok@lorenacanals.pl  

7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi. 

§3 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: bok@lorenacanals.pl  

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

§4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca. 

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 

§5 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę. 

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. 

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je. 

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: bok@lorenacanals.pl , co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian. 

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. 

Product added to wishlist